ANSEDEL 7185 Brita Jönsdr Enqvist *cirka 1735
7185 Brita Jönsdr Enqvist
*cirka 1735


   Fam:
    Vigsel: 1764-09-02 Strängnäs

      1: 7186 Johan *1764-09-15 Strängnäs

Anarkiv 8.0 2018-05-04