ANSEDEL 717 Anders Danielsson *cirka 1680
717 Anders Danielsson
*cirka 1680
†1729-05-26 Strängnäs

   Fam:
    Vigsel: cirka 1714-10 Strängnäs

      1: 720 Daniel *1716-07-17 Strängnäs
   Fam:
    Vigsel: cirka 1723-11 Strängnäs

      2: 4754 Anders *cirka 1724-12 Strängnäs
      3: 5195 Daniel *1727-02-15 Strängnäs
      4: 721 Johan *1729-03-16 Strängnäs
      5: 7750 son

syster g m CE, Valla, Yttersela
fadder 1715 för AO v torget, 1719 för NGran
Anarkiv 8.0 2018-05-04