ANSEDEL 7142 Carl Gustaf Barkman *1726
7142 Carl Gustaf Barkman
*1726


   Fam:

      1: 7499 Carl Axel *1767-11-05 Strängnäs

fadder 1763 för EMose, 1764 för JWetter
Anarkiv 8.0 2018-05-04