ANSEDEL 711 Elizabeth Juliana Thegenschöld
711 Elizabeth Juliana Thegenschöld

†1729-01-05 Strängnäs

   Fam:
    Vigsel: före 1717

      1: 5293 *cirka 1715
      2: 7570 dtr *1716
      3: 712 Gustaff *cirka 1720
      4: 713 Maria Juliana *cirka 1723
   Fam:
    Vigsel: 1725-04-11 Strängnäs

      5: 361 Anders *1726
      6: 5366 son *cirka 1727

fadder 1725 för SvBjkho
Anarkiv 8.0 2018-05-04