ANSEDEL 7063 Peter Boman *cirka 1735
7063 Peter Boman
*cirka 1735


   Fam:
    Vigsel: 1762-06-13 Strängnäs

fadder 1762 för LFris
Anarkiv 8.0 2018-05-04