ANSEDEL 706 Per Jonsson *cirka 1696
706 Per Jonsson
*cirka 1696


   Fam:

      1: 5305 Petter *1725-05-19 Strängnäs
      2: 1058 Brita *1729-07-20 Strängnäs

fadder 1713 för OE Kungsb (JöO:s dr)
fadder 1724: NA:s dtr Nabben
Anarkiv 8.0 2018-05-04