ANSEDEL 7055 Maria Brita Erstadia *cirka 1735
7055 Maria Brita Erstadia
*cirka 1735


   Fam:

      1: 7056 Johan Eric *1761-12-09 Strängnäs

Anarkiv 8.0 2018-05-04