ANSEDEL 7036 Olof Johansson *cirka 1735
7036 Olof Johansson
*cirka 1735fadder 1761 för ESm
Anarkiv 8.0 2018-05-04