ANSEDEL 7031 Regina Falk *cirka 1735
7031 Regina Falk
*cirka 1735fadder 1761 för ClStstr (j)
Anarkiv 8.0 2018-05-04