ANSEDEL 7011 Susanna Falk *1739
7011 Susanna Falk
*1739


Far: 7442 Falk *cirka 1710
Mor: 7444 Christina Lundgren *1706
      Vigsel:

   Fam:

      1: 7073 Peter *1762-01-28 Strängnäs
      2: 7132 Claes *1763-08-29 Strängnäs
      3: 7441 Johan Lorentz *1767-01-23 Strängnäs

fadder 1761 för PLustr, JaWrb, 1764 för LKullb
Anarkiv 8.0 2018-05-04