ANSEDEL 7001 Andreas Landin *cirka 1745
7001 Andreas Landin
*cirka 1745fadder 1760 för SvJö
Anarkiv 8.0 2018-05-04