ANSEDEL 6968 Eric Alstrin *1683-02-03 Leksand
6968 Eric Alstrin
*1683-02-03 Leksand kyrkoherdeson
†1762-11-04 Strängnäs

   Fam:
    Vigsel: 1721-08-24 Norrköping

      1: 6970 Anna Christina *1724-03-12 Uppsala
      2: 6971 Maria Elisabet *cirka 1725
      3: 6972 Mattias *1732
      4: 6973 Elisabet Margareta *1734
      5: 6976 Lars *1741
      6: 6974 Eva Margareta *1743-10-12

s t Laurentius Andreae Alstrin, born 1650 Alster parish, died 4 March 1702, married 1stly 22 February 1681 Kristina Ångerman (d. 7 May 1692), daughter of Erik Hansson Ångerman and Kristina Andersdotter. He married 2ndly 14 May 1693 Helena Hanssen, daughter of Fredrik Hanssen and Anna Dalman.
Inskriven som student vid Uppsala universitet 16 febr. 1691; företog en utrikes resa 1706?13; fil. magister 1708 i Greifswald. Vikarie för v. bibliotekarien vid universitetsbiblioteket i Uppsala J. Malmström 1716; akademisekreterare 22 juli 1719; logices och metaphysices professor (professor i teoretisk filosofi) 17 maj 1723; prästvigd 16 maj 1727; kyrkoherde' i Leksand 16 febr. 1731; pastor primarius i Stockholm 28 dec. 1734; uppfördes på förslag till superintendent i Karlstad 12 aug. 1741; biskop i Växjö 12 juli 1742 samt i Strängnäs 17 okt. 1748; uppfördes på förslag till biskop i Västerås 16 apr. 1751 och till ärkebiskop 1758 (rådsprot. 7 nov.). Teol. doktor 23 febr. 1732.
faddrar 1760 för JöBst
Anarkiv 8.0 2018-05-04