ANSEDEL 6958 Eric Berg *cirka 1710
6958 Eric Berg
*cirka 1710
†före 1765

Far:
Mor: 7776 Larsdotter *cirka 1690
      Vigsel:

   Fam:

      1: 6592 Brita Stina *1751-09-20

trdgm i Ulfhäll 1743
fadder 1760 för Ot-JaSåger, 1761 för AStho, 1761 för MTranb, 1762 för Ja-FrEkm, 1764 för ESegerb
Anarkiv 8.0 2018-05-04