ANSEDEL 6956 Otto Johan Sauger *1731
6956 Otto Johan Sauger
*1731


   Fam:

      1: 6957 Johan *1760-01-30 Strängnäs
      2: 7088 Anders Magnus *1762-05-11 Strängnäs
      3: 7163 Carl Eric *1764-01-26 Strängnäs
      4: 7464 Christina Catharina *1768-03-02

t Livland enl 1769 års mtl
fadder 1763 för JaÅkm
Anarkiv 8.0 2018-05-04