ANSEDEL 6902 Peter Härling *cirka 1725
6902 Peter Härling
*cirka 1725


   Fam:

      1: 6903 Maria Margareta *1759-02-11 Strängnäs

fadder 1759: maj GuStjernbielke
Anarkiv 8.0 2018-05-04