ANSEDEL 6883 Benedictus Holmén *1731-03-02 Näshulta
6883 Benedictus Holmén
*1731-03-02 Näshulta Haneberg
†1794-06-30 Stockholm

   Fam:

      1: 6885 Anna Benedicta *1758-12-04 Strängnäs

s t PHolmén insp v Skiringe, sm fj-m i Kloster
Anarkiv 8.0 2018-05-04