ANSEDEL 6864 Pehr Burman *cirka 1730
6864 Pehr Burman
*cirka 1730






   Fam:
    Vigsel: 1758-03-19 Strängnäs

      1: 6906 Maria Margareta *1759-03-04 Strängnäs
      2: 7201 Pehr *1764-11-09 Strängnäs

fadder 1764: j ChrHolmlin
Anarkiv 8.0 2018-05-04