ANSEDEL 6855 Johan Lejdström *cirka 1730
6855 Johan Lejdström
*cirka 1730
†före 1763 Strängnäs

   Fam:

      1: 6856 Olof *1757-10-16 Strängnäs
      2: 6962 Anna Margareta *1760-03-17 Strängnäs

bodde i en liten åbyggnad u nr 101 1758 enl F2:23 829
fadder 1759 för JaÅkm
Anarkiv 8.0 2018-05-04