ANSEDEL 6850 Märta Johansdotter *cirka 1735
6850 Märta Johansdotter
*cirka 1735


   Fam:

      1: 6851 Johan *1757-09-24 Strängnäs
      2: 7084 Gustaf *1762-04-16 Strängnäs

fadder 1757: lt Utters h
Anarkiv 8.0 2018-05-04