ANSEDEL 6844 Gustaf Fassing *1679-06-29 Grangärde
6844 Gustaf Fassing
*1679-06-29 Grangärde
†1740-11-08 Gryt Solberga

   Fam:

      1: 6502 Anna Catharina *1734-10-07 Gryt
      2: 6845 Maria Helena *1737-02-23 Gryt
      3: 7866 Lisa Greta *1738-05-29 Gryt

1701-09 bokhållare och befallningsman på Springsta i Kärrbo (U) hos friherrinnan Elsa Cruus. Därefter samma syssla hos henne på Ånhammar i Gryt.

1713 får han ett donationsbrev av henne på gården Solberga i Gryt (D).

1743 fastställer Villåttinge tingsrätt att donationen även gäller Gustafs barn.
Anarkiv 8.0 2018-05-04