ANSEDEL 6841 Stina Lönberg *cirka 1730
6841 Stina Lönberg
*cirka 1730fadder 1757 för JaÖberg (p)
Anarkiv 8.0 2018-05-04