ANSEDEL 6839 Pehr Kiellgren *cirka 1730
6839 Pehr Kiellgren
*cirka 1730fadder 1757 för ClStstr
Anarkiv 8.0 2018-05-04