ANSEDEL 6789 Pehr Hansson *cirka 1730
6789 Pehr Hansson
*cirka 1730


   Fam:

      1: 3935 Pehr *1759-05-23 Strängnäs

fadder 1759 för SvDstr, 1761 för Ja-FrAmelung
Anarkiv 8.0 2018-05-04