ANSEDEL 6778 Pehr Jönsson *cirka 1730
6778 Pehr Jönsson
*cirka 1730


   Fam:
    Vigsel: 1757-06-19 Strängnäs

      1: 6848 Eric *1757-09-13 Strängnäs

fadder 1756 för SvDstr
fadder 1757: rådm Wanstr:s dr CP, insp Feldins p MgO
Anarkiv 8.0 2018-05-04