ANSEDEL 6750 Maria Berg *1729
6750 Maria Berg
*1729


   Fam:
    Vigsel: 1756-05-15 Strängnäs

      1: 6838 Maria Christina *1757-06-29 Strängnäs
      2: 7030 Claes Gustaf *1761-06-05 Strängnäs
      3: 7481 Johan Eric *1768-09-15 Strängnäs

fadder 1762 för LiP
Anarkiv 8.0 2018-05-04