ANSEDEL 6704 Anna Danielsdotter *1732
6704 Anna Danielsdotter
*1732fadder 1755 för AHlstr (hosp tj-p)
Anarkiv 8.0 2018-05-04