ANSEDEL 6526 Christina Elisabet Billberg *cirka 1710
6526 Christina Elisabet Billberg
*cirka 1710
†1767 Strängnäs

   Fam:

      1: 6576 Ulrica Lona *cirka 1730

fadder 1751 för SvWidstr, 1752 för BrFröb, 1754 för Wol-WCarsten (assessorska), 1757 för Ja-GrKönigst (kmrrev-r-in Bilberg)
Anarkiv 8.0 2018-05-04