ANSEDEL 6492 Nils Holmgren *cirka 1730
6492 Nils Holmgren
*cirka 1730fadder 1751 för AStre-s, CWrb, 1751 för JacLennstr, AB, 1753 för OIngz-s
Anarkiv 8.0 2018-05-04