ANSEDEL 6488 Maria Gråsten *cirka 1720
6488 Maria Gråsten
*cirka 1720fadder 1751 för JaBrink (h)
Anarkiv 8.0 2018-05-04