ANSEDEL 648 Lars Ekebrådd *cirka 1680
648 Lars Ekebrådd
*cirka 1680
†före 1721

   Fam:
   3810 *cirka 1680

Anarkiv 8.0 2018-05-04