ANSEDEL 6474 Peter Folckert *cirka 1735
6474 Peter Folckert
*cirka 1735fadder 1750 för OKbk
Anarkiv 8.0 2018-05-04