ANSEDEL 6460 Christina Holmlin *cirka 1730
6460 Christina Holmlin
*cirka 1730fadder 1750 för AFreudendahl (j)
Anarkiv 8.0 2018-05-04