ANSEDEL 6421 Magnus Flodin *1725
6421 Magnus Flodin
*1725t Sthlm enl 1752 års mtl
fadder 1749 för JaVb
Anarkiv 8.0 2018-05-04