ANSEDEL 6406 Ewa Hagberg *cirka 1720
6406 Ewa Hagberg
*cirka 1720


   Fam:

      1: 6673 Mårten August *1754-09-22 Strängnäs

fadder 1749 för OStyrling (j), JaBrottm
Anarkiv 8.0 2018-05-04