ANSEDEL 640 Johan Ersson Hiälte *cirka 1660 Nordingrå
640 Johan Ersson Hiälte
*cirka 1660 Nordingrå Västervalto 1:1
†1710-10-22 Strängnäs

   Fam:

      1: 2177 Erick *cirka 1680
      2: 2178 Johan *cirka 1680
      3: 1346 Marija *1684-09-28 Strängnäs
      4: 998 Johan *1687-09-15 Strängnäs
   Fam:
    Vigsel: 1690-11-20 Strängnäs

      5: 1609 Margareta *1691-09-18 Strängnäs
      6: 3615 son *cirka 1695

arvinge: br PE i Valto
RR 1699 22/3 Skulle få köpa Prest O:s gd för 400 dlr kmt men övertalades av förmyndarna att istället hyra för 20 dlr/ år; RR 1702 12/11 föreningsskrift ang. arvet efter NO:s hMgA 1702 13/10; 1708 9/3 uppburit arvspenningar för sin hustrus sy-dtr ChrA efter sin svägerska rådm NO:s hMgA; kommit överens med AE om köp av hans gård för 305 dlr kmt. RR 1708 2/5 d:o 1 g; RR1708 9/11 klagade att han ännu ej fått ut nycklarna men hBJa svarade att hon måste först ta ut säng och bord.; 1709 26/3 skulle betala 2 karoliner el 3 dlr 24 öre till gymn AÖstring som informerat hans son.
fadder 1703 för LA, 1706 d:o, 1708 för JaD
Anarkiv 8.0 2018-05-04