ANSEDEL 6381 Anna Andersdr Eek *cirka 1720
6381 Anna Andersdr Eek
*cirka 1720


   Fam:

      1: 6382 Lars *1748-11-29 Strängnäs
   Fam:
    Vigsel: 1753-11-04 Strängnäs

      2: 6651 Mats *1754-04-08 Strängnäs
      3: 7482 Anna Elisabet *1763-02-06 Strängnäs

Anarkiv 8.0 2018-05-04