ANSEDEL 6377 Stina Magdalena Hielmer *cirka 1720
6377 Stina Magdalena Hielmer
*cirka 1720
†cirka 1758 Strängnäs

   Fam:

      1: 6378 Johan Jacob *1748-11-09 Strängnäs
      2: 3389 Niclas *1750-01-20 Strängnäs
      3: 6555 Abraham *1752-02-20 Strängnäs
      4: 6600 Abraham *1753-03-04 Strängnäs
      5: 6697 Johan Jacob *1755-01-05 Strängnäs
      6: 6775 Isaac *1756-04-12 Strängnäs
      7: 6861 Catharina Charlotta *1757-12-02 Strängnäs

fadder 1761 för JaWrb
Anarkiv 8.0 2018-05-04