ANSEDEL 6375 Nils Agilius *cirka 1730
6375 Nils Agilius
*cirka 1730komm i Jäder NAgelin förm för Ja-WÅsb 1764
fadder 1748 för PMiner, 1749 för NHlsten, 1751 för OÅsb (stud)
Anarkiv 8.0 2018-05-04