ANSEDEL 6366 Sven Ekerot *cirka 1730
6366 Sven Ekerot
*cirka 1730fadder 1748 för St-IDeval, 1751 för GuKling
Anarkiv 8.0 2018-05-04