ANSEDEL 636 Jöns Jonsson *cirka 1675
636 Jöns Jonsson
*cirka 1675 Skälbyn
†1711-01-13 Strängnäs

   Fam:
   Fam:
    Vigsel: 1710-03-13 Strängnäs

s t JN, Skiählbyn
RR 1709 12/4 JöJ på Kungsb tillstod sig för sin styvmåg PL innehava dess hustrus fädernes arv, men vet inte just nämna hur mycket det är, innan han får eftersee osv. RR 1710 19/11 skall vara i skyldskap m sal AE, mj på Munkbacken
Anarkiv 8.0 2018-05-04