ANSEDEL 6358 Ingrid Berg *cirka 1720
6358 Ingrid Berg
*cirka 1720fadder 1748 för sl AWbom
Anarkiv 8.0 2018-05-04