ANSEDEL 6346 Stina Ersdotter *cirka 1720
6346 Stina Ersdotter
*cirka 1720


   Fam:

      1: 6347 Eric *1748-06-13 Strängnäs

Anarkiv 8.0 2018-05-04