ANSEDEL 6340 Nils Kiempe *1717
6340 Nils Kiempe
*1717


Far: 465 Kiempe *cirka 1690
Mor:
      Vigsel:

   Fam:

      1: 6342 Gustaf *1748-04-27 Strängnäs
      2: 6414 Olof Friedric *1749-12-31 Strängnäs
      3: 6503 Anders Magnus *1751-07-07 Strängnäs

t Brännkyrka enl 1752 års mtl
fadder 1751: kl i Brännkyrka Ja-MagGripenschöld (ej närv), frk U-Cha Fleming (ej närv)
Anarkiv 8.0 2018-05-04