ANSEDEL 6295 Arvid Elfwing *cirka 1720
6295 Arvid Elfwing
*cirka 1720


   Fam:

      1: 6297 Lars *1747-08-21 Strängnäs

Anarkiv 8.0 2018-05-04