ANSEDEL 6285 Carl Carlsson Silfwerhäst *cirka 1720
6285 Carl Carlsson Silfwerhäst
*cirka 1720


   Fam:

      1: 6287 Jonas *1747-06-20 Strängnäs

fadder 1751 för ELj, 1757 för JRamb
Anarkiv 8.0 2018-05-04