ANSEDEL 6274 Anna Greta Colling *cirka 1720
6274 Anna Greta Colling
*cirka 1720fadder 1747 för C-FrLjb (pastorska)
Anarkiv 8.0 2018-05-04