ANSEDEL 6260 Pehr Adolph Ekorn *1758-01-19 Strängnäs
6260 Pehr Adolph Ekorn
*1758-01-19 Strängnäs
†1819-08-08 Nikolai Sthlm

Far: 6859 Peter Ekorn Petersson *cirka 1730
Mor: 5821 Maria Christina Froman *1724
      Vigsel: 1757-11-06 Strängnäs


Student vid Uppsala univ. 31 maj 1773; auskultant hos magistraten i Stockholm 7 mars 1777, i Svea hovrätt 1 dec. 1778; e. o. kanslist där 10 febr. 1779; e. o. notarie 21 maj 1780; tf. häradshövding i Västerbottens norra domsaga 6 april s. å.; anställd vid kriminalprotokollet i nämnda hovrätt till våren 1781; ånyo förordnad att förestå nämnda domsaga 1 nov. 1781; häradshövding i sex tingslag av Torneå och Kemi lappmarker 15 jan. 1796; häradshövding i Norra Västerbottens domsaga med Piteå, Luleå, Råneå samt övre och nedre Kalix tingslag 9 jan. 1799; lagmans titel 12 mars 1804; tf. landshövding i norra Västerbotten 27 maj 1808; kommissarie vid reglerande av riksgränsen mot Ryssland 1810; landshövding i Norrbottens län 27 okt. 1811; adlad enligt 37 § RF, med bibehållande av namnet, 11 jan. 1815; landshövding i Älvsborgs län 6 febr. 1816; justitieråd 13 maj 1817. RNO 1809.

G. 8 jan. 1782 i Sunderbyn i Nederluleå sn (Nb.) ni. Magdalena Tholerus, f. 29 aug. 1761 i Stockholm (Nik.), t 29 april 1833 i Luleå, dotter av kramhandlanden i Stockholm Daniel Tholerus och Margaretha Magdalena Törnblad.
Anarkiv 8.0 2018-05-04