ANSEDEL 6244 Andreas Eldberg *cirka 1685
6244 Andreas Eldberg
*cirka 1685fadder 1701 för AP Munkb
Anarkiv 8.0 2018-05-04