ANSEDEL 6240 Abraham Collmodin *cirka 1685
6240 Abraham Collmodin
*cirka 1685fadder 1700 för JöL Långg
Anarkiv 8.0 2018-05-04