ANSEDEL 6238 Maria Eeck *cirka 1680
6238 Maria Eeck
*cirka 1680fadder 1700 för ASw (på Långg)
Anarkiv 8.0 2018-05-04